Lov §§§ paragraffer §§§

Når en apopleksi- og/eller afasi-ramt person udskrives fra sygehuset, begynder den nye virkelighed...
...og her vil den ramte og/eller dennes pårørende få brug for kendskab til §Serviceloven§ når livet skal leves videre uden flere og alt for store og unødvendige afsavn end højst nødvendigt.
Vejledning til Serviceloven

Det anbefales altid at fremsætte ønske om en skriftlig referat af ethvert visitationsmøde samt begrundelse af udfaldet af samme.

- - -

Herudover vil kendskab til såvel
Pensionsloven som Sundhedsloven
formentlig også blive relevant.

Indgangssiden